יום ג', יח’ בניסן תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת מטרות ויעדים ידיעות חדשות ברנר עיריית גבעתיים חדר מורים יצירת קשר

אתר דעמדע מיועד לכל מי אשר חפץ ללמוד ולהרחיב אופקים בהנאה.רשימת הנושאיםלימודיםמתמטיקהפיזיקהגיאוגרפיהשפותהעשרהתגליות והמצאותמסעות גילוי ארצותארץ-ישראל: הסטוריהארץ-ישראל: אתריםפנאי וכיףאינטרנטגידול דגיםצילוםצפרותכיף

 
 
מה חדש?
לוח החודש
מרחבי תקשורת
מרחבים כיתתיים
רגע של חינוך
תחומי דעת
מועצת התלמידים
מפתח הלב
קישורים מומלצים
תכניות יחודיות
פעילויות מקוונות
למידה בשעת חירום
תכנית המדעים
המתן. בטעינה...